تحصیل در هندوستان

پذیرش در تمام رشته ها در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاههای معتبر هندوستان

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور هندوستان آخرین تغیرات

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌
تحصيلات‌ دانشگاهي‌
دوره های ‌ تحصيلي‌
نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

معرفی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هندوستان

معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ نا معتبر در كشور هندوستان

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های هندوستان

 

 

‌تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

‌‌تحصيل‌ در كشور هندوستان‌ از پنج‌ سالگي‌ آغاز مي‌شود. دوره‌ ابتدايي‌ 5 سال‌ است‌ و پس‌ از آن‌ دوره‌ متوسطه‌ آغاز مي‌گردد. طول‌ دوره‌ متوسطه( (Higher Secondary 7سال‌ است‌ و به‌ دو دوره‌ 5 ساله‌ و 2 ساله‌ تقسيم‌ مي‌شود. مجموع‌ دوره‌ تحصيلات‌ ابتدايي‌ و دبيرستاني‌ در هندوستان‌ معمولاً‌ مشابه‌ ايران‌ دوازده‌ سال‌ است‌ و  در پايان آن‌ به‌ دانش‌آموزان‌ مدرك‌ ديپلم‌ دبيرستان‌(Intermediate Certificate)داده‌ مي‌شود.

▲بازگشت به اول صفحه

 

 ‌تحصيلات‌ دانشگاهي‌

‌براي‌ ورود به‌ دانشگاه ‌ها و مؤ‌سسات‌ آموزش‌ عالي‌ هندوستان‌ داشتن‌ مدرك‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ Intermediate Certificate الزامی است.

اكثر دانشگاه‌ها به‌ خصوص‌ در رشته‌هاي‌ پزشكي‌ و مهندسي‌ به‌ علت‌ محدوديت‌ گنجايش، معدل‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ را شرط‌ ورود قرار داده‌اند و دارندگان‌ معدل‌هاي‌ بالاتر در اولويت‌ قرار مي‌گيرند. در بعضي‌ از مؤ‌سسات‌ ممتاز نظير مؤ‌سسات‌ فن‌آوري‌ هندوستان‌ (Indian Institute of Technology) علاوه‌ بر شرط‌ داشتن‌ نمرات‌ خيلي‌ خوب، امتحان‌ ورودي‌ و مصاحبه‌ نيز از داوطلبان‌ به‌ عمل‌ مي‌آورند.

نظام‌ تحصيلي‌ در اكثر دانشگاه‌هاي‌ هندوستان‌ ساليانه‌ و در تعداد كمي‌ از دانشگاه‌ها نيم‌ سالي‌ است. مراكز آموزش‌ عالي‌ در هندوستان‌ از اين‌ قرارند:

1. دانشگاه‌ها، مؤ‌سسات‌ و مراكز پژوهشي‌ كه‌ از طرف‌ دولت‌ مركزي‌ اداره‌ مي‌شوند.

2 .دانشگاه‌ها، مؤ‌سسات‌ و مراكز پژوهشي‌ كه‌ از طرف‌ دولت‌ ايالتي‌ اداره‌ مي‌شوند.

3. كالج‌هايي‌ كه‌ به‌ دانشگاه‌ها وابسته‌ هستند.

4. كالج‌هاي‌ خصوصي.

▲بازگشت به اول صفحه

 

 ‌دوره‌هاي‌ تحصيلي‌

‌: Diploma .1 شامل‌ دو تا سه‌ سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ 12 ساله دبيرستان‌ است. اين‌ دوره‌ منحصراً‌ در كالج‌ها يا مؤ‌سسات‌ گذرانده‌ مي‌شود.

 ‌‌: Bachelor . 2شامل‌ دو سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان 12 ساله يا پيش‌ دانشگاهي در كالج‌هاي‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ها است.

 : Bachelor . 3شامل‌ سه‌ تا پنج‌ سال‌ تحصيل‌ در رشته‌هاي‌ علوم‌ و مهندسي‌ در كالج‌هاي‌ معتبر وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ها و ساير مراكز آموزش‌ عالي‌ معتبر بعد از ديپلم‌ 12ساله(يا پيش‌ دانشگاهي) است. 

‌: Master . 4شامل‌ دو تا سه‌ سال‌ تحصيل‌ به‌ صورت‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ در رشته‌هاي‌ گوناگون‌ با شرط‌ ورود Bachelor  از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ معتبر است. 

‌: M.Phil. 5شامل يك‌ تا دو سال‌ تحصيل‌ و پژوهش‌ بعد از Master است. لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ دوره‌ تحصيلي‌M.Phil.  پيش‌ نياز دوره‌ دكترا(Ph.D.)   در برخي‌ از دانشگاه‌هاي‌ ممتاز هند است.

 ‌6- Ph.D.  حداقل‌ سه‌ سال‌ پژوهش‌ پس‌ از دوره Master  است.  

▲بازگشت به اول صفحه

 

‌ نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي

‌.1مدارک Diploma و Bachelor با دو سال‌ تحصيل‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ معتبر در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ 12 ساله‌)يا پيش‌ دانشگاهي(، "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌تبصره: دوره‌هاي‌ تكميلي‌ مانندCondenced Course   تأثيري‌ در ارزشيابي‌ مدارك‌ فوق‌ نخواهد داشت.

 ‌.2مدارک Bachelor با سه‌ تا پنج‌ سال‌ تحصيل‌ در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ 12 ساله دبيرستان يا پيش‌ دانشگاهي از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ الف و ب، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌تبصره: مدارك‌ تحصيلي‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ در گروه‌هاي‌ الف، ب نامشان‌ آورده‌ نشده‌ است‌ با ورودي‌ بعد از آگوست‌ 1988 ارزشيابي‌ نمي‌شود

.3مدارک Master با دو تا سه‌ سال‌ تحصيل‌ از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ الف و ب با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" در رشته‌ مربوط‌ ارزشيابي‌ مي‌شود. 

‌‌. 4مدارك‌Ph.D.   از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ الف و ب با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي‌ ارشد در رشته‌ مربوط، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود.

▲بازگشت به اول صفحه

 

 ‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ در هندوستان‌

شايان ذکراست اعتبار دانشگاه های هندوستان برای دانشجويانی که شروع به تحصيل آنها قبل از تاريخ 1/3/2011 بوده است بر اساس اعلام اعتبار دانشگاه در زمان شروع به تحصيل آنها  محاسبه می گردد.

الف) دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي هندوستان گروه يك (ممتاز) براي كليه دوره هاي تحصيلي

 

1.     Aligarh Muslim University (Aligarh (U.P))

2.     All India Institute of Medical Sciences (New Delhi)

3.     All Indian Institutes of Management (In different Indian cities)

4.     All Indian Institutes of Technology (In different Indian cities)

5.     All Indian Statistical Institutes (In different Indian cities)

6.     All Institutes & Universities under ICAR/CSIR (In different Indian cities)

7.     All national Institutes (All institutes of National Importance) (In different Indian cities)

8.     Banaras Hindu University (Varanasi (U.P))

9.     Gokhle Institute of Politics & Economics (Pune)

10.   Indian Institute of Science (Bangalore)

11.  Jamia Milia Islamia (New Delhi)

12.   Jawaharlal Nehru University (New Delhi)

13.   Postgraduate Institute of Medical Education & Research (Chandigarh)

14.   School of Planning & Architecture – Delhi (New Delhi)

15.   Tata Institute of Social Sciences (Mumbai)

16.   University of Calcutta (Calcutta)

17.   University of Delhi (New Delhi)

18.   University of Hyderabad (Hyderabad)

19.   University of Mumbai (Mumbai)

20.   Visva Bharati – Shentinektan (Calcutta)

 

▲بازگشت به اول صفحه


ب‌)    دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي هندوستان، گروه دو (خوب) براي كليه دوره هاي تحصيلي

1.     All India Institute of Speech & Hearing (Mysore)

2.     Andhra University (Vishakapatnam (A.P))

3.     Anna University (Chennai)

4.     Banglore University (Bangalore)

5.     Birla Institute of Technology & Science (Pillani (Rajasthan))

6.     Cochin University of Science & Technology (Cochin (Kerela))

7.     Dehradun Institute of Technology (Dehradun (H.P))

8.     Delhi Technological University (Formerly Delhi College of Engineering) (New Delhi)

9.      Gauhati  University (Gawahati)

10.  Gujarat University (Ahmedabad)

11.  Indian School of Mines (Dhanbad (Jharkhand))

12.  Jamia Hamdard (New Delhi)

13.  Jammu University (Jammu)

14.  Karnatak University (Dharwad)

15.  Mangalore University (Mangalore (Karnataka))

16.  Manipal University (Manipal)

17.  Osmania University (Heyderabad)

18.  Panjab University (Chandigarh)

19.  Rajasthan Vidyapeeth (Udaipur (Raj))

20.  University of Calicut (Thenipalam (Kerela))

21.  University of Kerala (Trivendaram)

22.  University of Lucknow (Luchnow (UP))

23.  University of Madras (Chennai)

24.  University of Mysore (Mysore)

25.  University of Petroleom & Energy Studies (Dehradun (H.P))

26.  University of Pune (Pune)

27.  University of Rajasthan (Jaipur)

ج) دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي هندوستان، گروه دو (خوب) صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد

       1.  Amity University (Noida (Delhi))

2.      Annamalai University (Annamalianagar (TN))

3.      Babasaheb Bhimraon Ambedkar University (Lucknow)

4.      Barkatullah Visywavidyalaya (Bhopal)

5.      Bharati Vidyapeeth University (Pune)

6.      Center for Environment Planing and Technology University (Ahmedabad)

7.      Ch. Charan Singh University (Meerut)

8.      D.rBhim Rao Ambedkar University (Agra)

9.      Deccan College Postgraduate and Research Institute (Pune)

10.  Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Aurangabad)

11.  Jawaharlal Nehru Technological University (Hyderabad)

12.  Kakatiya University (Warangal (A.P))

13.  Kurukshetra University (Kurukshetra (Haryana))

14.  Manav Rachna University (Faridabad (Delhi))

15.  Nagpur University (Nagpur (Mah))

16.  Shivaji University (Kohlapur (Mah))

17.  Symbiosis International University (Pune)

18.  University of Allahabad (Allahabad (UP))

19.  Vivesvaraya Technological University (Belguam)

 

توجه:

1-      برای ارزشیابی دائم مدرک دکتری از گروه ب به شرط داشتن مقاله علمی- پژوهشی در حد ISI/ISC از رساله دکتری یا گذراندن پیش دکتری (M.Phil) یا گذراندن واحد درسی (Course Work) ويا امتحان جامع دکتری (P.E) برابر با گروه الف اقدام خواهد شد.

2-      ارزشیابی مدارک کارشناسی در رشته های مورد نیاز کشور فقط در خود دانشگاه ها (Campus) یا دانشکده های وابسته با درجه A از NAAC یا NBA/AICTE می تواند مورد بررسی قرار گیرد. ضمناً دوره های زبان و Diploma ارزشیابی نمی شود.

 

▲بازگشت به اول صفحه

معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ نا معتبر در كشور هندوستان

کليه مدارک صادره از دانشگاه های ذيل غير قابل بررسی و ارزشيابی است.

چنانچه نام دانشگاه يا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غير معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی می بايست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.

1-    APTECH

2-    National School of Business

3-    School of Management for Infrastructure and Development Strategies   وابسته به دانشگاه) VTU)

 

▲بازگشت به اول صفحه

 

جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ هندوستان

 مدارك

شرايط

ارزشيابي

Diploma

Bachelor

دوره های تحصيلی دو تا سه ساله با داشتن ديپلم  دوازده ساله دبیرستان يا پيش دانشگاهی

كارداني

Bachelor

دوره های تحصیلی سه و چهار ساله در دانشگاه های گروه یک و دو با داشتن دیپلم دوازده ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی*

دوره های تحصیلی پنج ساله در دانشگاه های گروه یک و دو با داشتن دیپلم دوازده ساله دبیرستان يا پيش دانشگاهي*

 

كارشناسي

Master

دوره های تحصیلی دو تا سه ساله در دانشگاه‌هاي گروه يك و دو

 

 

 

كارشناسي ارشد

 

 

 (Ph.D.)

 

از دانشگاه‌هاي گروه يك و دو**

 

 

 دکترا

 

* ارزشيابي مدارك كارشناسي در رشته هاي مورد نياز كشور فقط در خوددانشگاه ها (Campus) يا دانشكده هاي وابسته با درجه A از NAAC يا NBA/AICTE مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد. ضمناً دوره هاي زبان و Diploma ارزشيابي نمي شود.

** براي ارزشيابي دائم مدرك دكتري از گروه ب به شرط داشتن مقاله علمي ـ پژوهشي در حد ISI/ISC از رساله دكتري يا گذراندن پيش دكتري (M.Phil.)  يا گذراندن واحد درسي (Course Work) و يا امتحان جامع دكتري (P.E.) برابر با گروه الف اقدام خواهد شد.


 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:12  توسط siam  | 

سلام و عرض ادب و ارادت . دوستان زیادی با شروع پذیرش سئوالات مشابهی پرسیدند البته بر دیده منت اینم جواباشون البته بازم بصورت سئوال و جواب

1- پذیرش رشته های علوم پزشکی در دانشگاه راجیو گاندی شروع شده یا فقط رزو انجام میشه؟ پذیرش از 40 روز قبل شروع شده و قانون های جدید هم اعمال شده مثلا پارسال کالج اس جی از 17 نفر ثبت نام کرده بود از خارجیها ولی امسال فقط 9 نفر دانشجوی خارجی خواهد گرفت که البته بقیه داستان مشخصه. فقط اینه که زودتر اقدام کنید

2- آیا با گذروندن دوره پزشکی و دندانپزشکی یا داروسازی بریم ایران باید بازم دوره تکمیلی بگذرونیم؟ خدمتتون عارضم که برای دوره های 5 ساله دندانپزشکی و 6 ساله پزشکی و 6 ساله داروسازی احتیاجی به گذروندن دوره ای در ایران نیست ولی اگر دوره انترشیپی رو در هندوستان نگذرونید باید در ایران 1 سال هم دوره انترنی بگذرونید . دانشجوهای داروسازی 4 ساله حتما یادشون باشه که برند ایران زیاد نمیشه رو مدرکشون حساب باز کرد و باید حتما 2 سال هم ایران برند دوره تکمیلی . پس حتما دوره فوق لیسانس داروسازی که همون دکتری عمومی ایران میشه رو در هند بگذرونید.

3- قیمتهای نهایی پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی در راجیو گاندی چقدره؟ قیمتها شناورند و با نزدیک شدن به پایان یافتن ظرفیت سیتها طبیعیه که قیمت بالا می ره برای امسال برای داروسازی 4 ساله از 9000 دلار تا 14000 دلار داروسازی 6 ساله از 16000 دلار تا 24000 دلار دندانپزشکی از 29000 دلار تا 43500 دلار پزشکی از 65000 دلار تا 95000 دلار در نظر گرفته شده و پذیرش شما دو قسمته قسمت اول شامل ادمیشن یا همون پذیرشه که الان براتون صادر میشه و قسمت دوم مربوط به الی جی بیلیتی هست که از 15 اردیبهشت میشه اونو رو هم اخذ کنیم براتون . در ضمن یادتون نره که امسال باید همه مدارک اصلی شما حتما از طریق کنسولگری ایران در حیدراباد تایید هم بشه و این قانون اجباری شده که اینم باز به دوش بچه های ماست.

4- کدوم دانشگاه هندوستان برای علوم پزشکی بهتره؟ خوب درسته پونا داروسازی 4 ساله داره یا دانشگاه دندانپزشکی و پزشکی هم داره ولی به یاد مورد تایید بودن وزارت بهداشت ایران هم باشید . به نظر بنده دانشگاه راجیو گاندی در بنگلور با 24 کالج زیر مجموعه خودش از بهترین دانشگاههای مورد قبول در هندوستانه که ایران هم قبولش داره. 5- مبلغ هزینه دانشگاه برای علوم پزشکیها باید چجوری پرداخت بشه؟ همه دانشگاهها تقریبا قسطی هزینه رو دریافت می کنند به غیر از کالج کیمز . معمولا از 30 تا 50 درصد رو در سال اول برای همه رشته های علوم پزشکی باید به دانشگاه پرداخت که بشه براتون پذیرش قطعی بگیریم که اونم خوب ناز باباجون کشیده بشه حله. 6- انتقالی از سال چندم دانشگاه به وقوع می پیونده؟ از سال دوم میشه به دانشگاههای داخل ایران انتقالی گرفت حتی دانشگاههای دولتی ولی بسته به معدل و نمره شما داره. قوانین انتقالی از امسال واقعا آسون شده امیدوارم تونسته باشم جواب شما بچه های خوب ایران زمین رو خلاصه وار داده باشم

.

با ما تماس بگیرید 

۰۰۹۱۸۰۸۷۰۴۶۷۵۷ siampune@yahoo.com

 


+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:38  توسط siam  | 

دانشجویان دکترا

سلام و هزاران سلام که بازم  

این دانشجوهای دکترا می ایند و می روند و دنبال سادگی کار هستن  و هزار تا سوال که مثلا ایا میشه دکترا پرزنت نداشته باشه؟ ایا میشه امتحان ورودی نداشته باشه ؟ کلاس درس هم نداشته باشه خلاصه دنبال اینجور حرفها که سر از دانشگاههای هند در می ارند  اما جواب:

یک سری دانشگاه داشتیم که مثلا امتحان ورودی نداشت و فقط پرزنت بود و بس مثل دانشگاه پونا که الان الحمدالله وضعیتش خرابه چون دیگه پذیرش نمی دهند که نمی دند و شاید ندهند و در اینده هم نمی دادند و نخواهند داد .

 

کل دانشگاههای شناخته شده هندوستان برای دوره دکتری  

دانشگاه پونا. دانشگاه میسور . دانشگاه عثمانیا . دانشگاه جواهر . دانشگاه کاکاتیا . دانشگاه اندرا . دانشگاه مومبای  . دانشگاه اورنگ اباد . دانشگاه انا . دانشگاه ان ای تی nit . دانشگاه راجیوگاندی . دانشگاه جامعه اسلامی دهلی . دانشگاه دهلی . دانشگاه مدرس . دانشگاه کرلا . دانشگاه علیگر . دانشگاه بنارس . دانشگاه چندیگر . دانشگاه کوچین . دانشگاه حیدراباد . دانشگاه احمداباد . دانشگاه الله اباد .دانشگاه بنگلور. دانشگاه iit , و خلاصه دانشگاه پنجاب

حالا یکسری امتحان ورودی دارند  مثل دانشگاه مدرس . یکسری هم نمره تافل می طلبند مثل دانشگاه حیدراباد و...

حالا من ازمی شنوید هر که می خواد دکترا بخونه یه دوره زبان

بگیره خودش بیاد اینجا بهترین کار همینه خدایی خودتون گیر دلال نندازید می خواهید بدونید چرا یه زنگ به مریم بزنید تا مدارک که داره رو براتون بگه یا ایمیل کنه .

با ما تماس بگیرید 

۰۰۹۱۸۰۸۷۰۴۶۷۵۷ siampune@yahoo.com

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 13:25  توسط siam  | 

جشن هالی holi festival

این جشن که هر سال در ماه مارچ و روز بعد از کامل شدن ماه اجرا مي شود ، نشان دهنده زنده شدن دوباره طبيعت و فرارسيدن ماه بهار است. البته در مورد فصل ها در هند بعداً واستون توضیح می دهم ولی در همین حد بدونید که اینجا سه فصل دارد و فصل بهار به آن چیزی که در ایران هست معنی ندارد چون اینجا اکثر مواقع گرم و شرجی است.
این جشن که بیشتر در روستا ها یا مکانهایی که مردم بصورت گروهی در کنار هم زندگی می کنند (communities)مثل مجتمع های بزرگ مانند اینجایی که ما منزل داریم از طراوت خاصی برخوردار است. در چنین شبی مردم گرد هم می آیند و با روشن کردن آتش و گردش در اطراف آن به ابراز شادی می پردازند و سپس با پخش موسیقی شام را با هم خورده و پس از آن به رقص و پایکوبی می پردازند.
و هنگام طلوع خورشید روز بعد با تجمع در مکانهای عمومی به جشن رنگ مشغول می شوند.
يک داستان قديمي از خدايان هندو هم در اين فستيوال وجود دارد که يکي از شاهان يا همان خدايان قدیم قصد داشته که پسرش رو بکشد ولي هر بار اتفاقي باعث می شود که موفق به انجام این کار نشه،سر انجام  قرار بر این می شود که عمه اين پسر با خود پسر وارد آتش بشوند و همراه اون  در آتش بشینه تا پسر نتواند کاري انجام بده، و بعد از سوختن پسر، عمه از آتش خارج بشود.
ولي اون روز عمه ی پسر توی آش می سوزد ولي باز  پسر سالم از آتش بيرون مي آید برای همین هندو ها اين روز رو روز پيروزي خير بر شر مي دونند و اون رو جشن مي گيرند. کلاً در تمام جشن های هند می تونید نمادی از افسانه های گذشته را مشاهده کنید و آنها سعی می کنند تا با برپائی جشن که معمولاً با مذاهب آنها آمیخته است یک درس اخلاقی را برای خودشان و جوانانشان یادآور شوند.

اين جشن براي بزرگترها به این معنی خواهد بود که  کدورتها رو کنار بگذاریم و با پختن غذاهاي مخصوص اين روز رو جشن بگیریم و جوانها هم توي خيابانها با استفاده از پودرهاي رنگي و آبهاي رنگي حسابي رنگ بازي مي کنند.  جالب اینه که می گویند این رنگ ها از گلها و شکوفه ها ی بهاری تهیه می شه اما ایرانی های قدیمی اینجا تعریف می کنند که این رنگ ها تا یک هفته پاک نمی شود و روز بعد از تعطیلی که به کالج میرند همه زرد وقرمز هستند، حتی یکی از دوستان می گفت که واسه دانشجویان روز پس از تعطیلی ، رنگ پاشی داخل دانشگاه بسیار لذت بخش خواهد بود.

فردا شعاری که به هندی گفته می شود این هست که :"Bura No Mano, Holi hail!!" یعنی اینکه عصبانی نشو، این هالی هست! خوب خیلی از توریستها هم برنامه شون را بگونه ای  تنظیم می کنند که فردا را حتما هند باشند بویژه در شهر بمبی که بزرگترین جشن در آنجا برگزار می شود.
بنابر این مردم پودرهاي سبز، زرد وقرمز رنگ و آبهاي رنگي به يكديگر مي پاشند و در شب قبل از Holi آتش هاي بزرگي روشن مي كنند و اين كار را نشانه اي از كشتن شيطان مي دانند جالب این هست که در اين روز طبقات اجتماعي فراموش مي شود و به همه مردم به يك ديده نگريسته مي شوند.

بعضي ها سطل هايي پر از آبهاي رنگي را روي هم می پاشند و بعضي هم فقط با ريختن پودرهاي رنگي روي هم حسابی همدیگه رو رنگی می کنند براي بازي بايد حتما لباسي به رنگ سفيد پوشيد ولي مهمتر از هم این هست  که در فکر شستن لباس نباشيد چون غير ممکن است که رنگها پاک بشه!!

می گویند قبل از رنگ بازي هم مراسم رقص خاصي دارند که دسته جمعي مي رقصند و بعد لباسهاشون رو عوض می کنند و رنگ  بازی  را شروع  می کنند.

از جمله سمبل هایی  که همراه با این جشن هست شامل رنگ ها بهاری، پخش آهنگهای مخصوص روز هالی، ضربه زدن ریتمیک به تبل، خواندن شعرهای طنز با صدای بلند و تعریف کردن فکاهی برای یکدیگر است.

این جشن همانطور که گفتم جشن آغاز بهار و ترک کدورت ها و آرزو کردن عشق و دوستی برای همدیگر است، پس همراه با این رسم قشنگی که هندی ها دارند امیدوارم همه شما عزیزان همواره خالی از کینه و کدورت باشید و دل دریائی تون را با کدورت ها آلوده نکنید، آرزو می کنم همه بتونیم همدیگر رو تحمل کنیم و با دوست داشتن هم به خالقمون احترام بگذاریم.
 

با ما تماس بگیرید

۰۰۹۱۸۰۸۷۰۴۶۷۵۷ siampune@yahoo.com

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آبان ۱۳۸۹ساعت 14:3  توسط siam  | 

سال نو هندی

سلام دوستان خوبم این روزا همه جای هندوستان یه حال و هوای دیگه ای داره اخه شروع سال نو هندی یا همون دیوالیه اینم بهونه شد تا کمی در مورد جشن های هندیها که حضور تو اونا خالی از لطف نیست یه کم مطلب بنویسم :

دیوالی از جمله جشنهای هندوان است.

دیوالی یک جشنواره پنج روزه هندوها است که در سراسر هند اجرا می‌شود و تاریخ اجری آن به زمانهای پیش از تاریخ بازمی‌گردد.

این جشنواره پنج روزه بر اساس گاهشماری هندی، در روز پانزدهم  کارتیکاآغاز می‌شود. از آنجایی که محاسبه ماههای هندی، قمری است؛ تاریخ دیوالی در تقویمهای دیگر متغیر است. در سال ۲۰۱۰تاریخ شروع آن  ۳ نوامبر می باشد .

طی روزهای قبل از جشن، تمام خانه‌ها پاکیزه و مرتب شده و پنجره‌ها برای خوشامدگویی به لاکشمی (Lakshmi)، الهه توانگری و کامیابی گشوده می‌شوند.

نام دیوالی، تحریف شده واژه دیپاوالی (Deepavali) – دیپا به معنی نور و آوالی به معنای ردیف و صف - و در کل به معنای صفی از نور است. درواقع نمایش نور در این جشنواره یکی از جذابترین بخش‌های آن است. تمام خانه‌ها، از فقیرانه‌ترین کلبه‌ها تا اشرافی‌ترین کاخها، با نور نارنجی رنگ فانوسهایی به نام دیا (Diya) برای تبریک و سلام به لاکشمی روشن می‌شوند.

فانوس یا دیپ (Deep)، نشانه دانش است و افروختن چراغ دانش در بین مردم به معنای درک فلسفه هر روز خاص از این جشنواره و به عمل درآوردن این فلسفه، در زندگی روزمره‌است.

طرحهای الوان رنگولی (Rangoli نقوشی سنتی و بسیار زیبا که در روزهای عید و مناسبتها، از دیرباز برای تزیین کف اتاق، حیاط و درگاه خانه‌ها، برای خوشامد گویی به خدایان ترسیم می‌شده‌است.این نقاشیها با پودرهای رنگ و توسط زنان اجرا می‌شده‌است)، گل آرایی و آتش بازی، این فستیوال را که پیام آور شادی، نشاط و خوشبختی در سال جدید است، از شکوه و زیبایی خاصی برخوردار می‌کند.

جشنواره دیوالی در ابعاد وسیع و تقریباً در تمام مناطق هند برگزار می‌شود و درواقع، پیش درآمد سال نو است. دیوالی حتا در کشورهایی چون تایلند، ترینیداد، سیام و مالایا نیز- با تفاوتهایی- اجرا می‌شود

با ما تماس بگیرید 

۰۰۹۱۸۰۸۷۰۴۶۷۵۷ siampune@yahoo.com

ادامه در پست بعدی

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:55  توسط siam  | 

هزینه زندگی در پونا

سلام و هزار تا سلام نثار روی گل همه شما شرمنده از تاخیرم

بیشتر بچه ها از ایران سوال می کنند که میشه توی هندوستان با مثلا 250 دلار در هر ماه زندگی کرد میشه توضیح بدی؟

    البته که می تونم توضیح بدهم دوستان عزیز شما در هند روپیه خرج می کنید نه دلار نه ریال و قیمت روپیه هم بین ۲۰ تا ۳۰ تومن در شرایط مختلف متغیره .واسه همینه که شما بعضی موارد سر در گم می شید که بالاخره من چقدر باید هزینه کنیم خوب بسم الله خودتون حساب کنید :

خوب از خونه شروع می کنیم اگر یک هال کیچن (یعنی یه حال کوچک +آشپزخانه )بگیرید میشه ماهی ۳۰۰۰ تا نهایت ۶۰۰۰ روپیه .

بعد خورد و خوراک که ماهی اگر 5 کیلو گوشت بخورید میشه  ۵۰۰ روپیه و اگر 5 کیلو هم مرغ بخورید میشه ۶۰۰ روپیه

سیب زمینی و پیاز و گوجه هم اگر فرضا 5 کیلو مصرف کنید میشه ۲۰۰ روپیه

حالا روغن هم اگر 2  لیتر مصرف داشته باشید میشه ۱۲۰ روپیه ر

و خلاصه اگر ماهی 8 کیلو میوه درست و درمون هم مصرف کنید میشه ۷۰۰-۸۰۰ روپیه

و بطور متوسط اگر از موتور استفاده کنید و روزانه هم یکبار برید کالج و یکبار هم برگردید کلا میشه ماهی ۶۰۰ روپیه

حالا می رسیم به برنج که اگر ماهی 5 کیلو مصرف داشته باشید میشه ۳۰۰ روپیه و اگر نون هم بهش اضافه بشه میشه ۱۰۰-۱۵۰و در عین حال اگر از سبزی جات هم استفاده کنید میشه ماهی ۲۰۰ روپیه   و خلاصه این وسط می رسیم به تلفن ، اینترنت ، تعمیر موتور، آب و گاز و...که حدوداً هر ماه یه ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تایی میشه

خوب۲۰۰۰ هم می گذاریم برای مثلا رستوران و سینما و .. پس به عدد حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار روپیه  می رسیم.

پس نتیجه می گیریم اگر واقعا برای درس خوندن کسی بیاد هندوستان خرجش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومن در ماه می شه بیشتر نمیشه با همه هزینه ها . حالا اگر هم اتاقی بگیرید مطمئن باشید هزینه هاتون نصف میشه مثلا دو نفری می تونید در بهترین محله شهر خونه اجاره کنید اونم دو خوابه با همین اجاره ای که تنها باید پرداخت کنید اونم فقط برای یک اتاق و اشپزخونه.

برای یادگیری زبان از ایران چه چیزهایی همراه بیاریم؟

یه دیکشنری نصب شده بر روی موبایلتون کافیه اگه نداشتید می تونیدیه اطلس یا همون دیکشنری الکترونیکی کافیه

و اما یادتون نره حتما در مورد رشته ای که قراره در هندوستان ادامه تحصیل بدهید چند جلد کتاب دانشگاهی فارسی هم همراتون بیارید مخصوصا کتابهای مرجع رشته خودتون چون اوایل عجیب به کمکتون می اد.

خوب بقیه اش به همت خودتون نگران نباشید و تا یادم نرفته هر دانشجو فقط 200 تا 300 دلار همراهش بیاره کافیه . چون بهرحال حمل مقدار زیادی پول نقد کافیه  خطرناکیه و وقتی اومدید همون فرداش میتونید از طریق صرافیهای معتبر که بعدا ادرسشو بهتون میدم از ایران برای خودتون پول حواله کنید. مطمئنتره

سیام -مریم

با ما تماس بگیرید

 

۰۰۹۱۸۰۸۷۰۴۶۷۵۷ siampune@yahoo.com

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم آبان ۱۳۸۹ساعت 4:8  توسط siam  | 

برگزاری دو آزمون دکتری در سال قطعی شد

یه خبر واسه اونایی که می خوان دکترا توی ایران بخونن

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشریح فرآیند برگزاری آزمون نیمه متمرکز دکتری گفت: آیین نامه جدید برگزاری آزمون دکتری تا سه هفته آینده ابلاغ می شود که بر اساس این آیین نامه آزمون دکتری دو بار در سال برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعتراضات و انتقاداتی که نسبت به نوع برگزاری آزمون دکتری مطرح شد وزارت علوم تصمیم گرفت آیین نامه جدیدی را بر اساس عدالت محوری برای این آزمون تدوین کند که این آیین نامه مراحل پایانی خود را می گذراند و به زودی ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اولین مسئولی بود که در گفتگو با خبرنگار مه با تشریح جزئیاتی جدید از برگزاری آزمون سراسری دکتری در سال جدید گفت: پذیرش دانشجوی دکتری از امسال شامل یک آزمون اولیه عمومی، سوابق تحصیلی، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و مصاحبه می شود.
محمدحسین سرورالدین با تأکید بر اینکه برگزاری آزمون دکتری به صورت متمرکز در سال جاری قطعی است و به تصویب رسیده است گفت: بر اساس این طرح بخشی از آزمون شامل آزمون اولیه به سازمان سنجش مربوط می شود که شامل زبان عمومی و تخصصی و یک درس مشترک از هر رشته است. وی با بیان اینکه کلیات آزمون مشخص شده و جزئیات آن بعدا تعیین می شود، گفت: آزمونی که سازمان سنجش برگزار می کند به نوعی یک آزمون عمومی و جی آر ای است که احتمال برگزاری دو بار در سال آن نیز وجود دارد.رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با برگزاری این آزمون، آزمون دیگری برای پذیرش دانشجوی دکتری برگزار نمی شود از طریق این آزمون برخی از نظر علمی فیلتر می شوند و بقیه را مجاز اعلام می کنیم تا به دانشگاههایی که انتخاب کرده اند معرفی شوند.وی با اشاره به بخش دیگری از گزینش دانشجوی دکتری از طریق طرح جدید به مهر گفت: سوابق تصیلی داوطلبان نیز یک مرحله دیگر از گزینش است که براین اساس معدل کارشناسی ارشد، برخی دروس مهم، معدل کارشناسی و حتی معدل دیپلم در پذیرش دانشجوی دکتری تأثیر خواهد داشت.سرورالدین افزود: بدین وسیله مراحلی که به دکتری منتهی می شود نیز جدی گرفته می شود و فعالیت های تکراری در فرایند پذیرش حذف می شود. سوابق تحصیلی به میزان 40 درصد در قبولی داوطلب تأثیر دارد.وی به یک مرحله دیگر در پذیرش دانشجوی دکتری در طرح جدید اشاره کرد و گفت: 30 درصد از قبولی نیز به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی داوطلب مانند داشتن مقاله، شرکت در سمینار و سایر فعالیتهای علمی اختصاص دارد.رئیس سازمان سنجش آموزش گفت: در نهایت دانشگاهها به ازای هر یک نفر ظرفیتی که دارند از 3 نفر مصاحبه به عمل می آورند.
اما معاون آموزشی وزیر علوم امروز چهارشنبه جزئیات این آزمون را تشریح کرده است.
دکتر حسین نادری منش درباره این آزمون گفت: هم اکنون روش جذب دانشجوی دکتری در دانشگاههای کشور بدین شکل است که  نخست دانشجویان از طریق زبان عمومی یا تافل غربال می شوند سپس از طریق آزمون کتبی تعداد دیگری غربال می شوند نهایتاً دو سه برابر ظرفیت نهایی وارد مرحله مصاحبه می شوند که گروهها براساس انطباق موضوع وعلاقمندی استاد و دانشجو گزینش نهایی را انجام می دهند.
وی اظهار داشت: دانشجویان در سالهای اخیر در نظرخواهی هایی که صورت گرفت گله جدی داشتند که فرصت ندارند در آزمونهای مختلف دانشگاهها که عموما همزمان برگزار می شود شرکت کنند و از طراحی و استاندارد نبودن سئوالات شکایت  داشتند، همچنین برگزاری آزمونهای متعدد هزینه زیادی را برای آموزش عالی کشور درپی داشت ضمناً معمولاً افراد گله داشتند که فقط دانشجویان کارشناسی ارشد هردانشگاهی در آزمون دکترای آن دانشگاه پذیرش می شوند.معاون آموزشی وزارت علوم افزود: برای بررسی این موضوع  سال گذشته معاونین آموزشی دانشگاههای برتر دعوت شدند و مجموعه آنها اعتقاد داشتند که روش موجود نیاز به اصلاح دارد و با توجه به اینکه امروزه در دنیا معمولاً آزمونهای عمومی تافل یا جی آر ای از داوطلبان اخذ می شود و غربالگری صورت می گیرد در کشور ما هم این روش با لحاظ کردن اولویت های کشور پیشنهاد شد که نمرات متقاضیان در این آزمون تراز می شود و  افراد واجد شرایط بر طبق حد نصابی که دانشگاهها اعلام کرده اند به دانشگاهها معرفی می شوند.
ابلاغ آئین نامه جدید آزمون دکتری
وی گفت:  بعد از کار کارشناسی خوبی که در حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم و با مشارکت صاحبنظران صورت گرفت آیین نامه برگزاری آزمون دکترا به روش نیمه متمرکز تهیه شد که بزودی پس از تایید شورای گسترش آموزش عالی و تصویب وزیر علوم ابلاغ می شود.
تشریح روش جدید آزمون دکتری
وی در تشریح روش جدید آزمون دکترا گفت: این روش ماهیتاً نیمه متمرکز است بطوری که ابتدا داوطلبان براساس زبان خارجه یا درس تخصصی عام توسط سازمان سنجش ارزیابی می شوند. سپس چندبرابر ظرفیت نهایی پذیرش براساس علاقمندی دانشجویان به دانشگاهها معرفی می شوند و دانشگاهها براساس مصاحبه و انطباق موضوع و توانایی دانشجویان را انتخاب می کنند.
مزیت های آزمون جدید دکتری
نادری منش دربیان مزیتهای روش جدید برگزاری آزمون دکترا گفت: ایجاد آرامش خاطر بیشتر برای متقاضیان، استاندارد و یکسان بودن سوالات، ایجاد شانس مساوی برای دانشجویان نقاط مختلف کشور، امکان برگزاری دوبار در سال و صرفه جویی در هزینه و نیرویی انسانی از جمله مزایایی این روش هستند.
وی در خصوص توسعه آموزش عالی  کشور گفت: براساس سند چشم اندازبیست ساله، نقشه جامع علمی کشور و برنامه 5 ساله توسعه باید تا پایان سال 1404 از میان افراد در سن تحصیل دانشگاهی 60 درصد افراد وارد دانشگاه شوند که تا پایان برنامه چهارم این پوشش به 30 درصد رسید و در سه برنامه 5 ساله باید به پوشش 60 درصد برسیم که 10درصد آن ظرفیت تحصیلا ت تکمیلی است.
معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به اینکه در دنیا دو درصد دانشجویان در مقطع دکترا هستند، گفت: در کشور ما یک درصد جمعیت دانشجویی در مقطع دکترا هستند که با توسعه مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای برتر، برگزاری دوره های مشترک با دانشگاههای خارج و استفاده از توان متخصصین ایرانی خارج از کشور ظرفیت این مقطع را افزایش خواهیم داد.
برگزاری آزمون نیمه متمرکز دکتری باید به تأیید مجلس برسد
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره تغییرات آزمون دکتری به مهر گفت: آیین نامه جدید آزمون دکتری پس از تدوین توسط وزارت علوم به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه می شود تا ما نیز نظرات خود را ارائه دهیم

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم شهریور ۱۳۸۹ساعت 14:3  توسط siam  | 

ثبت نام در دانشگاه پونا تمام شد منتظر بمونید

سلام دوستان منتظر خودمون.بلاخره مهلت قانونی ثبت نام برای دورهای کارشناسی ،ارشد دانشگاه پونا امروز به تمام رسید و طبق برنامه ای که بیرون ساختمان مرکزی دانشگاه پونا نصب شده بود به امید خدا دوره ثبت نام نهایی در دانشگاه انجام می شود و دانشجویان می توانند دانشگاه مرکزی و یا کالج های دانشگاه رو برای تحصیل انتخاب کنند .

برای همین خاطر سفارش می کنم که برای اخذ بهترین کالجها بهتر است تا هر چه زودتر در هندوستان حضور یابید.

چون پروسه گرفتن ویزا فقط 4 تا 6 روز طول میکشه پس بهتره در تاریخهایی مناسب بلیط رزو کنید حتما هم پرواز ایرانی باشه از تهران به مومبای که هم بهتره هم ارزونتر تازه مقدار بار هم 30 کیلو پس بهتره حالا خودتون میدونید.

برای دکترا هم که امسال دانشگاه جواهر هیچ دانشجویی نگرفته چون پارسال ظرفیتشو پر کرده بود برای عثمانیا هم ممکنه سال بعد یک همچنین اتفاقی بیافته پس عجله کنید.

برای دانشگاه اندرا در شهر اندرا و دانشگاه علیگر در شهر علیگر هم می تونیم براتون برای دکترا اقدام کنیم البته باید مدارک بفرستید تا بررسی بشه.

تقریبا در تمام دانشگاههای هندوستان ثبت نام داره تمام میشه به غیر از چند تا دانشگاه مثل جواهر و بنگلور و میسور و اندرا. برای پذیرش با ما مشورت کنید تا عرض کنم با این وقت باقیمانده باید چه بکنم.

۰۰۹۱۸۰۸۷۰۴۶۷۵۷ siampune@yahoo.com

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 9:39  توسط siam  | 

دانشجویان زبان

سلام امیدوارم که خوب و خوش باشید. چون کم کم زمان اومدن دانشجویان زبان داره میرسه ، بد نیست که توضیحی بدم در مورد مدارک و نحوه آماده کردن اونها و نکات پیرامون اونها.

الف) لیست مدارک مورد نیاز

۱اصل و ۲ نسخه کپی از گذرنامه دارای حداقل ۶ ماه اعتبار.

۲۶ قطعه عکس ۳در ۴ پشت نویسی شده.

۳-  اصل و یک کپی از  نامه پذیرش از دانشگاه مورد تایید هند.

۴تکمیل فرمهای اخذ ویزا(در سمت راست ، قسمت ویزا ، اون فرمها رو میتونید دانلود کنید).

۵ضمانتنامه مالی از والدین (در ادامه توضیح میدم).

۶گواهی اشتغال به کار والدین.

۷مبلغ ۷۵۰۰۰ تومان پول.

 

نکته اول : تکمیل کردن فرمها

دوستان ، هندی ها خیلی کاغذ باز هستند ، اما زیاد کاغذ خون نیستند ، یعنی اینکه فقط دوست دارن کاغذ از شما بگیرن ، به همدیگه بوسیله یک نخ ، وصل کنند و بریزن مثل زباله روی هم ، حالا اگر یک روزی هم کسی خواس اینها رو پیدا کنه ، الله و اعلم ، حالا شاید توی این مورد ویزا ، که کمی مهم هست و جنبه امنیتی داره اینها کمی مرتب دار در نگهداری باشند.

تنها چیزی که برای هندی ها مهم هست ، اینه که همه کادرها و بخشهای مختلف فرمهاشون پر بشه ، اما مهم نیست که چی نوشته شده.

البته بعضی از سوالهاشون هم کمی بوی خنگی میده . مثلا نوشته شده ، در هند کجا میخاید اقامت کنید و در جواب این سوال باید اسم یک هتل رو بنویسیخوب آخه من نمیدونم ، کسی که تا الان هند نرفته ، چطوری میتونه اسم هتلش رو هم انتخاب کنه. یعنی اینقدر کارشما درسته که ما از اینجا بتونیم به شما اعتماد کنیم و هتل رزرو کنیم ؟؟؟؟!!! پس مهم این هست که هرچی رو نفهمیدین که چیه ، یک چیزی براش بنویسید.

جدی میگم، تا جایی که تونستید ، فرمها رو کامل کنید ، هر جا که دیدین نمی فهمید چی نوشته یک چیزی بنویسید.

تبصره: یک وقتهای یک سوالاتی میپرسند که شامل حال شما نمیشه ، مثلا میگن اسم همسرتون و یا تعداد فرزندانتون ، که خوب شما نه همسر دارین و نه فرزند. هیچ وقت جلوی این سوال خط تیره نکشید، راه حلش این هست که در جلوی هر ردیف از این سوالها یک "NOT APLICABLE"عبارت می باشدکه مخففNAهست به معنی اینکه شامل حال من نمیشه  خط تیره نکشید چون این کار در فارسی هم نوعی بی ادبی محسوب میشه .اگر مشکلی داشتید با من تماس بگیرید .

موفق باشید 

۰۰۹۱۸۰۸۷۰۴۶۷۵۷ siampune@yahoo.com

+ نوشته شده در  جمعه پنجم شهریور ۱۳۸۹ساعت 17:6  توسط siam  | 

رشته های پر طرف دار

همه ساله دانشجویان بسیار زیادی جهت ادامه تحصیل به هندوستان می آیند چرا که در کنار کیفیت بالای آموزشی، هزینه های تحصیل هم به نسبت پایین است. درصد قابل توجهی از علاقمندان به تحصیل را دانشجویانی تشکیل میدهند که مایلند تحصیل خود را در یکی از رشته های ذیل الذکر ادامه دهند چرا که دانشگاه های هند در این رشته ها در دنیا دارای اعتبار قابل ملاحظه ای هستند. حال برای آشنایی این رشته ها را اجمالاً معرفی می نمایم:

MBA -1

رشته ای بسیار پرطرفدار که علاقمندان می توانند با هر لیسانسی وارد آن شوند. در این رشته آخرین یافته های علمی مدیریت در حوزه های کسب و کار تدریس می شود.

این رشته دارای گرایش های متعددی می باشد که مهمترین آن ها عبارتند از:

 

Information Management

International Business

Finance

Human Resource Management

Marketing

 

 

Advertising Management

Sales Management

Materials Management

Operation Management

Logistics

 

 

Capital Markets

Insurance Management

Banking

Retail Management

Customer Relationship Management

 

Hospitality Management

Hotel Management

Service Management

Pharmaceutical Management

Actuarial sciences

 

 

Organic Agriculture & Food Business

Telecommunication

Biotechnology

Competitive Intelligence & Corporate warfare

Entrepreneurship Management  & Leadership

 

Port & Shipping Management

Power Management

Energy Trading

Upstream Asset Management

Oil & Gas Management

 

 

شهریه این رشته به طور متوسط حدود 4000 دلار در سال در می باشد اما دانشگاه های خصوصی  در هند وجود دارد که علاوه بر کیفیت بسیار بالاتر شهریه بسیار کمتری دارند. برای اطلاع از جزییات این دانشگاه ها با ما تماس بگیرید.

2- پزشکی و دندانپزشکی

از دیر باز علم پزشکی در هندوستان دارای اهمیت و کیفیت بسیار بالایی بوده است. دانشجویان خارجی برای ورود به این رشته ها باید ابتدا ریز نمرات و مدارک تحصیلی دوره دبیرستان خود را به دانشگاه مربوطه ارسال نمایند. متقاضی باید حتماً دروس ریاضی، شیمی، زیست شناسی و زبان انگلیسی را در دوره دبیرستان گذرانده باشد.پس از تایید ریز نمرات توسط دانشگاه، پذیرش صادر می شود. طول دوره کارشناسی پزشکی بطور متوسط 4.5 سال بطول می انجامد. شهریه رشته پزشکی بسته به کالج و دانشگاه از 75000 دلار تا 100000 دلار برای کل دوره و برای رشته دندانپزشکی بین 35000 تا 70000 دلار متفاوت است. زمان اقدام برای اخذ پذیرش از ماه فوریه( بهمن) آغاز می شود.

3- داروسازی:

این رشته یکی از پر طرفدارترین رشته های گروه علوم پزشکی است. دوره این رشته در مقطع لیسانس چهار سال و شهریه آن بسته به دانشگاه سالیانه بین 2500 تا 4000 دلار متفاوت است. مقطع فوق لیسانس هم دو سال طول می کشد و شهریه آن هم مشابه مقطع لیسانس بین 2500 تا 4000 دلار در سال متفاوت است.

4- تجارت (Commerce)

این رشته دارای سرفصل های مشترک زیادی با رشته مدیریت بازرگانی است. این رشته با توجه به شهریه پایین آن و آسان بودن نسبی آن، همه ساله تعدادزیادی را به خود جلب می کند. طول دوره در مقطع لیسانس سه سال و فوق لیسانس دو سال می باشد. رشته حسابداری هم یه عنوان یکی از زیر مجموعه های این رشته ارائه می شود.

5- کامپیوتر و فن آوری اطلاعات (IT)

در چند سال اخیر کشور هند رشد خیره کنندهای در حوزه های کامپیوتر و و علوم مرتبط داشته است. دولت هند هم با اختصاص مبلغ قابل توجهی به زیر سازی این صنعت در هند به این رشد کمک شایانی نموده است. در حال حاضر از هر سه متخصص کامپیوتر در دنیا، یکی از آنها هندی است و این کشور پس از آمریکا دومین صادر کننده بزرگ نرم افزار در دنیاست. به تبع این پیشرفت، رشته های مربط با کامپیوتر هم رشد زیادی داشته اند. رشته های مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات (IT ) در مقاطع لیسانس دوره ای چها رساله و در مقطع فوق لیسانس دو ساله دارند. شهریه این رشته ها هم سالیانه حدود 3500 دلار تا 4500 دلار متفاوت است. در کنار گرایشات مهندسی این رشته ها در هندوستان، علوم کامپیوتر و IT هم تدریس می شود. طول دوره علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعات در مقطع لیسانس سه سال و در فوق لیسانس دو سال می باشد. شهریه آن هم سالیانه بین 1500 تا 2500 دلار بسته به دانشگاه متفاوت است.

6- طراحی داخلی  (Interior Design)

از رشته های جدید که بسیار مورد توجه علاقمندان قرار گرفته است. این رشته دارای بازار کار بسیار خوبی هم می باشد. در  مقطع لیسانس این رشته سه سال و در مقطع فوق لیسانس دو سال به طول می انجامد. برای ورود هم شرط خاصی از نظر رشته دبیرستان و پیش دانشگاهی وجود ندارد. شهریه این رشته هم حدود 2000 دلار در سال می باشد.

7-  کارشناسی مدیریت طراحی جواهرآلات (BBA-Jewelry Design & Management)

این رشته هم یکی از بهترین رشته ها برای علاقمندانی است که مایلند در حوزه طراحی جواهرالات فعالیت نمایند. طول این دوره سه سال است.  

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 2:22  توسط siam  | 

مطالب قدیمی‌تر